opiekaitWsparcie techniczne infolinii już ewoluowało od prostych zadań utrzymaniowych do skoordynowanych działań usprawniających obsługę procesów biznesowych. Dzięki wsparciu naszego IT już żadna kryzysowa sytuacja nie spowoduje opóźnień w realizacji zamówienia.