Via Vox Group Sp. z o.o.
ul. Starołęcka 42,
61-361 Poznań

+48 61 670 12 06

 

e-mail: viavox@viavox.pl

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego Administratorem Państwa danych osobowych będzie: Via Vox sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Starołęcka 42, NIP: 783-17-23-064. W tym miejscu znajdują się pozostałe informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych – Klauzula informacyjna dla użytkowników formularza kontaktowego https://viavox.pl/klauzula-informacyjna/. Podanie danych wymienionych w formularzu ma charakter dobrowolny, jest jednak konieczne abyśmy mogli skontaktować się z Państwem. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z Państwem i odpowiedzi na przesłaną nam wiadomość.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Klauzulą informacyjną dla użytkowników formularza kontaktowego https://viavox.pl/klauzula-informacyjna/